Japanese Koto Music

Satomi Saeki

Data di uscita:

08.09.2009

Case discografiche:

Oliver Sudden Productions

  1. Fr. 12.00
Numero identificativoTitolo BranoDurata BranoPrezzo Brano
1

Isuzugawa “The Holy River of Isuzu”

di Michio Miyagi

7:18
2

Haru no kyoku (tegoto) “Ode to Spring”

di traditional unknown

10:09
3

Saika “Accented Flower”

di Satomi Saeki

4:58
4

London no yoru no ame “Night Rain in London”

di Michio Miyagi

5:26
5

Hakumei “Angel’s Ladder”

di Shingo Ikegami

9:57
6

Matsuri no taiko “Festival Drums”

di Michio Miyagi

4:50
7

Nagare “Stream / Flow”

di Satomi Saeki

4:13
8

Chidori no kyoku “Song of the Plover”

di Yoshizawa Kengyo

6:09
Durata:
53:00
Generi:
World, Asiatica
℗ Oliver Sudden Productions
© 2009 Oliver Sudden Productions