The Smashing Pumpkins

Album

The Smashing Pumpkins - THE SMASHING PUMPKINS - Daydream Sessions 1989
Smashing Pumpkins - Cherub Rock: Smashing Pumpkins
Smashing Pumpkins - Smashing Pumpkins Live Inside The Dream Machine
Smashing Pumpkins - Smashing Pumpkins Live: Rock The Riviera

Singoli & EPs

The Smashing Pumpkins - Ramona
The Smashing Pumpkins - Ramona
The Smashing Pumpkins - Knights Of Malta
The Smashing Pumpkins - Silvery Sometimes (Ghosts)
The Smashing Pumpkins - Solara
Smashing Pumpkins - The Interview