Shruti Sadolikar

Album

Shruti Sadolikar - Bhakti Varsha - Bhajans
Shruti Sadolikar - Traditional Thumris, Vol. 1 (Pt. 1)
Shruti Sadolikar - Traditional Thumris, Vol. 1 (Pt. 2)
Shruti Sadolikar - Traditional Thumris, Vol. 2

Singoli & EPs